Globalisaatio ja vastuullisuus

Mittavat ilmasto- ja energiaohjelmat tarjoavat kansainvälisille toimijoille liiketoimintamahdollisuuksia laite- ja urakointimarkkinoilla. Työvoiman liikkuvuus tekee energiayhtiöistäkin kansainvälisempiä. Kansainväliset rahoitusmarkkinat tarjoavat hyvin hoidetulle ja korkean luottoluokituksen yhtiölle joustavan ja edullisen tavan rahoituksen hankkimiseksi.

Vastuullisuus on keskeinen osa yrityskuvaa. Yritystaloutta ja vastuullista toimintaa koskeva sääntely lisääntyy sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Avoimuuden merkitys kasvaa entisestään. Huoli maapallon kantokyvystä kasvattaa kiertotalouden merkitystä ja näkyy liiketoiminnalle asetettavissa ympäristövelvoitteissa ja -odotuksissa.

Fingridille globalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia palveluiden ulkoistamiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyvän osaamisemme ansiosta. Olemme myös pitkään hyödyntäneet kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita menestyksellisesti. Meidän on jatkossakin kyettävä toimimaan kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa, joissa avainasemassa ovat moniosaaminen, verkostoituminen ja vaikuttamistaidot. Toisaalta kansainväliset hankintaketjut voivat olla pitkiä ja ulottua kehittyviin maihin, mikä korostaa liiketoimintatapojemme ja hankintakäytäntöjemme vastuullisuuden varmistamisen merkitystä. Vastuullisena tilaajana voimme edistää kestävää kehitystä ja vastuullisia toimintatapoja globaalisti.

Luottamus ja avoimuus ovat avainsanoja Fingridin toimintaa vastuullisena yrityskansalaisena arvioitaessa.