Energiaturvallisuus ja sähköriippuvuus

Euroopan unionin energiatarpeesta yli 50 prosenttia katetaan tuontienergialla. Eurooppalainen energiaunioni tuo yhteen ilmastopolitiikan, kilpailukykypolitiikan ja energian toimitusvarmuuden.

Yhteiskunta sähköistyy ja sähköriippuvuus lisääntyy. Samalla yhteiskunnan häiriösietoisuus sähkön saannin suhteen heikkenee: sähköhuollon vakavat häiriöt ovat yhteiskunnan suurimpia turvallisuusuhkia. Sähkösektorin riskeihin varaudutaan osana EU-komission esittelemää puhtaan energian talvipakettia. Tavoitteena on parantaa sähkön toimitusvarmuutta koko EU:n tasolla ja vahvistaa alueellista yhteistyötä. Kriiseihin liittyvien toimien tulee esityksen mukaan olla sopusoinnussa sähkön sisämarkkinoiden sääntöjen kanssa.

Fingridin osalta investointiohjelmamme toteuttaminen, markkinoiden edistäminen ja käyttötoimintamme kehittäminen parantavat sähkönsaannin luotettavuutta ja valmiutta toimia kriisitilanteissa. Riskien- ja jatkuvuudenhallinnassa varaudumme jatkuvasti sähköjärjestelmän vakaviin häiriöihin erilaisissa uhkakuvissa.

Olemme aktiivisesti mukana kansainvälisessä yhteistyössä kehittämässä eurooppalaisia sääntöjä ja varaudumme sähköjärjestelmän häiriöihin yhteistyössä Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöiden kanssa.