Digitalisaatio

Arvioiden mukaan kuluvan vuosikymmenen lopussa internet liittää yhteen seitsemän miljardia henkilökohtaista päätettä ja 30 miljardia teollisuuden ja logistiikan sekä erilaisten valvonta- ja hallintajärjestelmien laitetta.

Mobiilisti integroitunut, laite- ja yksilölähtöinen informaatioteknologia muokkaa ihmisten arkea, yritysten johtamista ja liiketoimintamalleja yhä nopeammin ja laajemmin. Digitalisoidut tuotantoprosessit korvaavat ihmistyövoimaa henkilövaltaisilla aloilla. Digitalisaatio muuttaa työn tekemisen luonnetta ja tehostaa tiedon hankintaa ja jalostamista.

Digitalisaatio luo mahdollisuuksia toiminnan tuottavuuden parantamiseen ja monipuolisiin uusiin sähköisiin palveluihin. Toisaalta kaiken yhdistävää verkkoa voidaan käyttää suunnattuihin hyökkäyksiin tai äärimmillään aseena kybersodankäynnissä. Tämä asettaa myös Fingridin tietojärjestelmille tarkat kyberturvallisuusvaatimukset.

Fingridin kannalta digitalisaatio mahdollistaa entistäkin tuottavammat toiminnalliset prosessit ja paremman asiakaspalvelun sekä tehokkaamman markkinainformaation jakamisen. Se antaa myös uusia työkaluja muuttuvan ja monimutkaistuvan sähköjärjestelmän hallintaan. Älyverkkoteknologia luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin nykyisille kuin uusille toimijoille ja muovaa sitä kautta asiakaskenttäämme.

Digitalisaatio mahdollistaa lisäksi työtapojen muutoksen. Toisaalta erilaisen henkilökohtaisen osaamisen ja kokemuksen sekä kollektiivisen tietotaidon yhdistäminen vaatii koko työyhteisöltä ja ennen kaikkea johtamiseltamme aiempaa enemmän. 

Fingridin rooli sähköntuotannosta kulutukseen