Toimintaympäristö

Megatrendit ja Fingridin toiminnan olennaiset asiat vaikutusalueineen