Fingridin strategiset tavoitteet ja mittarit

asetettu tavoite saavutettiin/ylitettiin
asetettu tavoite lähes saavutettu, tulos edelleen hyvä
alle asetetun tavoitteen, keskimääräinen tulos
selvästi alle asetetun tavoitteen, välttävä tulos
tavoitteen saavuttamisessa epäonnistuttiin, heikko tulos
  Tavoitteemme 2017 Miten onnistuimme? Mihin tähtäämme 2018? YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
ASIAKKAAT JA YHTEISKUNTA
Häiriöiden kansantaloudellinen asiakashaitta

Kantaverkon häiriöiden aiheuttama taloudellinen haitta asiakkaille alle 7,5 miljoonaa euroa.

Taloudellinen haitta asiakkaille oli 5,0 miljoonaa euroa. 

         
Tavoite ennallaan.
Asiakkaiden luottamus Fingridiin Asiakaskyselyn luottamusmittari 4,0.

Tulos oli 3,9.

       
Tavoite ennallaan.
Hintataso ENTSO-E:n eurooppalainen hintatasovertailu: mitalisija 16:n maan vertailuryhmässä.

Fingridin sijoitus oli 4.

       
Tavoite ennallaan.
TALOUS
Luottoluokitus

Luottoluokituksen säilyttäminen vähintään tasolla A-.

Fingridin luottoluokitus säilyi vähintään tasolla A-.

         

Tavoite ennallaan.

Osingonmaksukyky

Omistajien tavoitteiden mukainen osinkotuotto.

Omistajien tavoitteiden mukainen osinkotuotto saavutettu.

         

Tavoite ennallaan.

Kustannustehokkuus

Nykyisen hyvän kustannustehokkuuden säilyttäminen ja tuottavuuden jatkuva parantaminen.

Hyvä kustannustehokkuus säilytetty.

       

Tavoite ennallaan.

SISÄISET PROSESSIT

Investointien toteutuminen

Kantaverkon investointiohjelman toteuttaminen Suomen ilmasto- ja energiastrategian toteuttamisen mahdollistamiseksi: investointihankkeet aikataulussa ja budjetissa.

Investointihankkeet edenneet aikataulun mukaisesti ja pysyneet budjetissa.

         
Tavoite ennallaan.
Sähkömarkkinat Asiakaskyselyn arvosana Fingridin toiminnalle sähkömarkkinoiden edistämisessä 3,8.

Tulos oli 3,8.

       

Tavoite ennallaan.

Hankintaketju

Ei merkittäviä poikkeamia tilaajavastuu- tai työsuhdeasioissa.

Ei merkittäviä poikkeamia tilaajavastuu- tai työsuhdeasioissa.

         

Tavoite ennallaan.

Työturvallisuus

Työtapaturmataajuus alle 5 vuoden 2018 loppuun mennessä (mukana fingridiläiset ja palvelutoimittajat).

Työtapaturmataajuus oli 8.

   

Tavoite ennallaan.

Maankäyttö- ja ympäristö

Ei merkittäviä ympäristöpoikkeamia.

Toiminnassa ilmeni yksi merkittävä ympäristöpoikkeama, jolla ei ollut merkittävää ympäristövaikutusta tai taloudellista vaikutusta.

         

Tavoite ennallaan.

 

Maanomistajakyselyjen yleisarvosana hyvä.

Yleisarvosana oli hyvä.

         

Tavoite ennallaan.

Kunnossapidon ja omaisuuden hallinnan tehokkuus

Mitalisija kansainvälisessä vertailussa (ITOMS, ITAMS).

Saavutettiin mitalisija.

         

Tavoite ennallaan.

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Häiriökeskeytysaika liittymispistettä kohti alle 3 minuuttia.

Häiriökeskeytysaika oli 2,2.

         

Tavoite ennallaan.

  Järjestelmäreservien riittävyys vähintään 99,99 %.

Riittävyys oli 99,99 %.

         

Järjestelmäreservien riittävyys vähintään 99,5 %.

HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN

Työilmapiiri

Henkilöstötutkimuksen kärkitulos.

Saavutettiin paras luokitus.

         

Tavoite ennallaan.

Johtaminen

Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen yleinen yhtiösarja: 10 parhaan joukossa (joka toinen vuosi tehtävä tutkimus).

Saavutettiin sija 10. Arvosana oli erinomainen.

         

Tavoite ennallaan.

Vastuulliset toimintatavat

Henkilöstökyselyn arvosana toimintatapojen vastuullisuudesta hyvä.

Arvosana oli erinomainen.

         

Tavoite ennallaan.