Sidosryhmäyhteistyö

Olemme päivittäin yhteydessä sidosryhmiimme. Sidosryhmien odotusten kuuleminen on tärkeä osa vastuullisia liiketoimintatapojamme. Kantaverkkoyhtiönä toimintamme vaikuttaa useisiin tahoihin.

Toimimme avoimesti, rehellisesti ja tasapuolisesti vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. Asiakasnäkökulmastamme vastaa nimetty johtaja, ja toimintojen johtajat vastaavat sidosryhmätoiminnasta omilla vastuualueillaan. Keskustelemme ja kartoitamme sidosryhmiemme mielipiteitä säännöllisesti sekä julkaisemme toiminnastamme aineistoa mahdollisimman avoimesti kaikkien saataville.

Perustehtävämme (missio)

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Arvomme

Avoin, tehokas, tasapuolinen, vastuullinen

Fingridin keskeiset sidosryhmät ja vuorovaikutuskanavat