Fingrid lyhyesti

 • Fingrid Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa.
 • Yhtiö on perustettu 29.11.1996.
 • Operatiivinen toiminta alkoi 1.9.1997.
 • Liikevaihto on 672 (586) miljoonaa euroa.
 • Taseen loppusumma on 2,1 (2,1) miljardia euroa.
 • Maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää. Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä jakeluverkot.
 • Fingrid huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä. Fingrid vastaa siitä, että tuotanto ja kulutus ovat jatkuvasti tasapainossa. Vuosina 2017—2026 rakennetaan noin 1 500 kilometriä uusia voimajohtoja ja kahdeksan sähköasemaa.
 • Fingridin asiakkaita ovat verkkoyhtiöt, sähkön tuottajat, sähkön suurkuluttajat ja sähkömarkkinatoimijat. Yhtiön asiakkailleen tarjoamia palveluita ovat sähkönsiirto, tasepalvelut, alkuperätakuun sertifikaatti, sähkömarkkinainformaatio ja vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto.
 • Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää. Yhteispohjoismainen järjestelmä on kytketty Keski-Euroopan järjestelmään tasasähköyhteyksin. Lisäksi Suomesta on tasasähköyhteydet Venäjälle ja Viroon.
 •  Fingridin omistamaan kantaverkkoon kuuluu 400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja noin 14 400 kilometriä sekä 115 sähköasemaa, 4 HVDC -asemaa ja 10 omaa varavoimalaitosta.
 •  Fingridin vastuulla ovat kantaverkon käytön suunnittelu ja valvonta sekä verkon ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi yhtiö osallistuu eurooppalaisen yhteistyöjärjestö ENTSO-E:n toimintaan ja eurooppalaisten verkkosääntöjen laadintaan sekä verkkosuunnitteluun. Eurooppalaisen yhteistyön rinnalla pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt tekevät yhteistyötä käyttötoiminnan sekä verkon ja sähkömarkkinasääntöjen kehittämisen alueilla.
 • Fingrid kehittää uusia palveluita, joilla parannetaan markkinoiden toimivuutta. Fingridissä käynnistyi keväällä 2015 projekti, jonka tuloksena sähkön vähittäismyyjien ja verkkoyhtiöiden tiedonvaihto keskitetään yhteen palveluun, datahubiin. Tässä yhteydessä myös sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosesseja selkeytetään ja tehostetaan.
 • Yhtiön omistajina ovat Suomen valtio suoraan 28,2 prosentilla, Huoltovarmuuskeskus 24,9 prosentilla, Aino Holdingyhtiö Ky 26,4 prosentilla, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 19,9 prosentilla ja muut institutionaaliset sijoittajat 0,6 prosentilla. Aino Holdingyhtiö Ky:n omistavat OP Vakuutus- ja eläkeyhteisöt (Pohjola Vakuutus Oy, OP-Henkivakuutus Oy, OP-Eläkekassa sekä OP-Eläkesäätiö), Valtion Eläkerahasto sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.
 • Fingridin pääomamarkkinoilla liikkeeseen laskemat velkakirjat ovat noteerattuja Lontoon pörssissä.
 • Fingrid omistaa 18,8 prosenttia sähköpörssi Nord Pool AS:stä.
 • Fingrid omistaa yhdessä Statnettin ja Svenska kraftnätin kanssa tasepalveluyhtiö eSett Oy:n. Tunnuslauseensa ”We settle together” mukaisesti yhtiö tarjoaa taseselvityspalveluja Suomen, Norjan ja Ruotsin sähkömarkkinoiden osapuolille. Yhtiön operatiivinen toiminta käynnistyi toukokuussa 2017, jolloin eSett Oy otti hoitaakseen taseselvityksen. Samalla markkinoilla siirryttiin käyttämään harmonisoitua pohjoismaista taseselvitysmallia. Tavoitteena on tarjota markkinaosapuolille mahdollisimman yhtäläiset toimintaolosuhteet koko toiminta-alueella ja siten alentaa markkinaosapuolten markkinoille tulokynnystä sekä kustannuksia. eSett palvelee yli 1 000 sähkömarkkinaosapuolta.
 • Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteinen käytönsuunnittelutoimisto, Nordic RSC, käynnisti ensimmäisiä toimintojaan vuoden 2017 lopussa Kööpenhaminassa Tanskassa.
 • Henkilöstöä vuoden lopussa 355 (334), joista vakinaisessa työsuhteessa 308 (291).
 • Fingridin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiöllä on toimipaikat myös Hämeenlinnassa, Oulussa, Petäjävedellä, Rovaniemellä ja Varkaudessa.

Fingrid Oyj organisaatio