Asiakastoimikunnat ja neuvottelukunta

Neuvottelukunta ja kolme asiakastoimikuntaa edesauttavat asiakkaan äänen kuulemista. Neuvottelukunta on vuorovaikutuskanava asiakkaiden ja yhtiön välillä. Sen kautta yhtiö jakaa tietoa tilanteestaan ja suunnitelmistaan. Asiakasryhmien edustajat voivat puolestaan ottaa kantaa neuvottelukunnassa esitettyihin asioihin.

Neuvottelukunta käsittelee yhtiön koko toimintakenttää ja sen asiakkailleen tarjoamia palveluita. Neuvottelukunnassa käsiteltävä tieto on avoimesti yhtiön kaikkien sidosryhmien käytössä. Vuonna 2017 neuvottelukunnassa käsitellyt teemat liittyivät Fingridin toiminnan mittaamiseen, digitalisaatioon, markkinoiden kehitykseen, kantaverkon käyttötoiminnan haasteisiin, pohjoismaiseen tasehallintaan sekä kunkin neuvottelukunnan jäsenen oman toimintaympäristön mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Asiakastoimikunnat käsittelevät kukin oman osa-alueensa asioita. Käyttötoimikunnan tehtävänä on ottaa kantaa ja esittää näkemyksiä sähköjärjestelmän käyttöön ja käyttövarmuuden hallintaan liittyviin asioihin. Markkinatoimikunta on keskustelufoorumi, joka auttaa yhtiötä pohjoismaisten ja eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittämisessä. Verkkotoimikunnan tehtävänä on toimia verkon kehittämiseen ja verkko-omaisuuden hallintaan liittyvänä yhteistyöelimenä.

Neuvottelukunta

Ilkka Latvala (puheenjohtaja), Metsä Group
Riikka Hirvisalooja, Caruna Oy
Timo Honkanen, Turku Energia Oy
Esa Hyvärinen, Fortum Oyj
Tony Lindström, Outokumpu Oyj
Jarmo Kurikka, Nurmijärven Sähkö Oy
Pekka Manninen, Helen Oy
Juha Rintamäki, Vaasan Sähköverkko Oy
Matti Ryhänen, Savon Voima Verkko Oy
Stefan Sundman, UPM Energy Oy
Jarmo Tanhua, Teollisuuden Voima Oyj
Tuomas Timonen, Kemijoki Oy
Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj
Jussi Jyrinsalo (sihteeri), Fingrid Oyj

 

Verkkotoimikunta

Arto Gylén, PKS Sähkönsiirto Oy
Jyrki Havukainen, Aurora Kilpilahti Oy
Ismo Heikkilä, Kemijoki Oy
Risto Lappi, Vantaan Energia Sähköverkot Oy
Arto Nikkanen, LESähköverkot Oy
Jukka Rajala, EPV Alueverkko Oy
Henrik Suomi, Caruna Oy
Esa Ukkonen, Stora Enso Oyj
Kari Kuusela, Fingrid Oyj (puheenjohtaja)
Petri Parviainen, Fingrid Oyj
Meri Viikari, Fingrid Oyj (sihteeri)

 

Käyttötoimikunta

Tommi Hietala, TuuliWatti Oy
Teppo Härkönen, Helen Sähköverkko Oy
Teuvo Jouhten, PVOVesivoima Oy
Petri Kopi, Kemira Chemicals Oy
Heikki Paananen, Elenia Oy
Pekka Pollari, UPM Energia
Ismo Reinikka, Loiste Sähköverkko Oy
Harri Salminen, Turku Energia Sähköverkot Oy
Reima Päivinen, Fingrid Oyj (puheenjohtaja)
Jonne Jäppinen, Fingrid Oyj (sihteeri)

 

Markkinatoimikunta

Olli Hagqvist, Taaleri Oyj
Mikko Halonen, SVoima Oy
Johanna Haverinen, Keravan Energia Oy
Mika Laakkonen, PowerDeriva Oy
Janne Laine, Enegia Group Oy
Mikko Lepistö, SSAB  (puheenjohtaja)
Sami Oksanen, Nord Pool Finland Oy 
Raimo Peltola, Fortum Power and Heat Oy
Jouni Pylvänäinen, Elenia Oy
Heikki Rantamäki, PohjoisKarjalan Sähkö Oy
Harri Sirpoma, HELEN
Seppo Tuomisto, Kemira Oyj
Asta SihvonenPunkka, Fingrid Oyj
Satu Viljainen, Fingrid Oyj (sihteeri)