Asiakkaat

Fingrid on riippumaton toimija, joka palvelee kaikkia asiakkaitaan tasapuolisesti. Asiakkaitamme ovat sähköntuottajat, verkkoyhtiöt, sähkön suurkuluttajat sekä muut sähkömarkkinatoimijat. Sen lisäksi, että pystymme tarjoamaan asiakastarpeisiin vastaavia palveluita edullisesti, meille on tärkeää avoimuus, luottamus ja aktiivinen vuorovaikutus asiakkaidemme kanssa.

Palvelemme asiakkaitamme monin tavoin. Asiakkailla on liittymismahdollisuus kantaverkkoon, siirrämme sähköä, vastaamme hetkellisestä tehotasapainon ylläpidosta ja sähkötaseiden selvittämisestä, myönnämme alkuperätakuun sertifikaatteja, julkaisemme  sähkömarkkinamarkkinainformaatiota ja kehitämme vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoa.

Keväällä 2017 julkistimme omat johtopäätöksemme sähkömarkkinoiden kannalta tärkeistä tavoitteista ja toimenpiteistä "Johtokatutiekarttavihreään sähköjärjestelmään" -kirjasessa.

Vuoden aikana olemme järjestäneet kaksi suurta asiakastilaisuutta sekä useampia infoja ja webinaareja pienemmille kohdeyleisöille muun muassa Datahub-hankkeeseen liittyen. Kevään Fingrid Current -tilaisuudessa teemana oli sähkömarkkinoiden tulevaisuus ja syksyn tapahtumassa keskusteltiin turvallisesta, digitaalisesta sähköjärjestelmästä sekä älyverkoista. Kevään tilaisuutta seurasi paikan päällä 220, ja verkon välityksellä 240 henkeä, joten kyseessä oli varmasti yksi alan suurimmista tapahtumista Suomessa.

Vuosittain toteutettavan asiakastyytyväisyysmittauksen mukaan asiakkaamme ovat tyytyväisiä toimintaamme ja palveluihimme, ja neljä viidestä vastaajasta voi suositella tapaamme toimia asiakkaiden kanssa. Asiakaskyselystä saatiin asiakasstrategian toteutumista ja asiakkaiden luottamusta mittaavan niin sanotun luottamusmittarin arvosanaksi 3,9, kun asteikko oli 1–5. Palveluista sähkönsiirron, alkuperätakuun sertifikaatin sekä sähkömarkkinainformaation tulokset olivat nousseet merkittävästi. Asiakkaiden odotuksiin nähden olemme onnistuneet parhaiten kansainvälisen yhteistyön aktiivisuudessa, koko yhteiskunnan hyväksi toimimisessa sekä asiakkaiden tasapuolisessa kohtelussa. Suurimmat erot verrattuna odotuksiin ovat tekemiemme ratkaisujen kustannustehokkuudessa, yhteistyöhalussa- ja kyvyssä sekä asiakkaiden liiketoiminnan ymmärtämisessä.

Loppuvuodesta päätettiin säilyttää kantaverkkopalvelumaksut ennallaan vuodelle 2018. Niiden ohella otettiin käyttöön liittymispistekohtaiset loissähkömaksut, joiden on tarkoitus ohjata tekemään loissähkön kompensointi kustannustehokkaasti siellä, missä loissähköä syntyy tai missä sitä kuluu. Jakeluverkkojen kaapelointi ja kulutuksessa tapahtuneet muutokset ovat lisänneet merkittävästi loissähkön syöttöä kantaverkkoon.

Vuodelle 2018 olemme asettaneet tavoitteiksi ratkaisujemme kustannustehokkuuden varmistamisen sekä näistä viestimisen, sillä asiakkaat toivat näihin liittyvän huolensa tyytyväisyysmittauksessa selkeästi esille. Lisäksi kehitämme edelleen suunnitelmallista yhteydenpitoa asiakkaisiin ja aloitamme sähköisten palvelukanaviemme uudistamisen.

Asiakasrajapinnassa työskentelevälle henkilöstölle järjestettiin vuoden aikana kaksi koulutusta, joissa keskityttiin asiakasymmärryksen lisäämiseen sekä asiakastarpeiden muutoksista johtuviin muutostarpeisiin palveluissamme.

 

 

Sisältäen kantaverkkotoimintaan liittyvät kustannukset, kuten investoinnit, häviösähkö, järjestelmäpalvelut, mutta ei muita kantaverkkotoimintaan suoraan kuulumattomia kustannuksia, kuten julkisen palvelun velvoitteet, uusiutuvan energian syöttötariffi ja tehoreservi. Vertailuun valittu ETA-maat, joissa kantaverkkoyhtiön vastuulla ovat 110 kilovoltin että 400 kilovoltin rakenne. Mukana vertailussa 15 maata: Belgia, Suomi, Tsekki, Tanska, Viro, Ranska, Iso-Britannia, Unkari, Irlanti, Liettua, Norja, Puola, Romania, Slovakia ja Islanti.

 

Vuoden varrelta

Fingrid maailman energiabrändien TOP 3:ssa

Energia-ala kaipaa mainetalkoita