9 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoittaneet

Helsingissä 1. maaliskuuta 2018

 
Juhani Järvi
puheenjohtaja

Juha Majanen
varapuheenjohtaja

Sanna Syri Esko Torsti
Anu Hämäläinen Jukka Ruusunen
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 1. maaliskuuta 2018

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Heikki Lassila, KHT