Emoyhtiön tuloslaskelma

8 Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)
8.1 Emoyhtiön tuloslaskelma
    1-12/2017 1-12/2016
  Liitetieto
LIIKEVAIHTO 2 665 392 912,15 581 409 910,01
Liiketoiminnan muut tuotot 3 2 952 426,51 12 693 378,54
Materiaalit ja palvelut 4 -293 984 228,25 -241 754 851,27
Henkilöstökulut 5 -29 384 630,35 -28 597 902,39
Poistot ja arvonalentumiset 6 -103 744 514,46 -108 266 566,81
Liiketoiminnan muut kulut 7,8 -70 125 942,52 -65 773 725,99
       
LIIKEVOITTO   171 106 023,08 149 710 242,09
Rahoitustuotot ja -kulut 9 -17 179 788,71 -20 121 491,84
       
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ   153 926 234,37 129 588 750,25
       
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA   153 926 234,37 129 588 750,25
Tuloverot 10 -30 567 832,63 -25 722 449,53
TILIKAUDEN VOITTO   123 358 401,74 103 866 300,72