7 Muut tiedot (IFRS)

  • Tähän lukuun on koottu kaikki muut liitetiedot.
  • Konserniyhtiön ja lähipiiritiedot on kuvattu ensimmäisenä yhteen omaksi kokonaisuudekseen.
  • Tämän jälkeen esitetään muut liitetiedot tuloslaskelma- ja tase-erien mukaisessa järjestyksessä.