Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

3.3 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen           omistajille kuuluva oma pääoma, 1 000 €            
  Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahastot Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
1.1.2016 55 922 55 922 -5 740 -731 605 585 710 960
Tilikauden laaja tulos            
Tilikauden voitto tai tappio         138 673 138 673
Muut laajan tuloksen erät            
Rahavirran suojaukset     5 785     5 785
Muuntoerot       318   318
Myytävissä olevat sijoitukset     13     13
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuna     5 799 318   6 117
Laaja tulos     5 799 318 138 673 144 790
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osinko vuodelta 2015         -90 000 -90 000
31.12.2016 55 922 55 922 59 -413 654 258 765 749
             
1.1.2017 55 922 55 922 59 -413 654 258 765 749
Tilikauden laaja tulos            
Tilikauden voitto tai tappio         130 841 130 841
Muut laajan tuloksen erät            
Rahavirran suojaukset     0     0
Muuntoerot       -475   -475
Myytävissä olevat sijoitukset     -59     -59
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuna     -59 -475   -534
Laaja tulos     -59 -475 130 841 130 308
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osinko vuodelta 2016         -98 000 -98 000
31.12.2017 55 922 55 922 0 -888 687 100 798 057