2 Tunnusluvut

2 Tunnusluvut
KONSERNIN TUNNUSLUVUT            
    2017 2016 2015 2014 2013
    IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Toiminnan laajuus            
Liikevaihto M€ 672,0 586,1 600,2 567,2 543,1
             
Investoinnit, brutto M€ 111,1 146,7 147,5 129,5 225,3
– liikevaihdosta % 16,5 25,0 24,6 22,8 41,5
             
Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot M€ 2,6 2,4 1,8 1,7 1,8
– liikevaihdosta % 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
             
Henkilöstö keskimäärin   352 336 319 305 277
Henkilöstö tilikauden lopussa   355 334 315 313 287
             
Palkat ja palkkiot yhteensä M€ 24,2 22,7 21,3 20,5 19,0
             
Kannattavuus            
Liikevoitto M€ 184,8 192,0 162,6 142,8 115,3
  • liikevaihdosta
% 27,5 32,8 27,1 25,2 21,2
             
Voitto ennen veroja M€ 163,7 173,9 129,3 132,9 87,3
  • liikevaihdosta
% 24,4 29,7 21,5 23,4 16,1
             
Sijoitetun pääoman tuotto % 10,0 10,4 8,7 7,6 6,3
Oman pääoman tuotto % 16,7 18,8 15,0 16,3 15,0
             
Rahoitus ja taloudellinen asema            
Omavaraisuusaste % 37,8 36,4 33,5 31,0 29,5
Korolliset nettolainat M€ 998,9 1 028,0 1 026,9 1 046,1 1 076,7
Nettovelkaantuminen   1,3 1,3 1,4 1,6 1,7
             
Rahoitus ja taloudellinen asema            
Omavaraisuusaste % 37,8 36,4 33,5 31,0 29,5
Korolliset nettolainat M€ 998,94 1 028,00 1 026,90 1 046,10 1 076,70
Nettovelkaantuminen   1,25 1,34 1,44 1,57 1,68
             
Osinko/tulos A-osake % 174,0 90,0 108,1 67,6 109,2
Osinko/tulos B-osake % 63,7 38,5 51,5 50,1 58,8
Oma pääoma/osake 240 017 230 301 213 822 200 568 193 293
             
Osakkeiden lukumäärä 31.12.            
  • A-sarjan osakkeet
kpl 2 078 2 078 2 078 2 078 2 078
  • B-sarjan osakkeet
kpl 1 247 1 247 1 247 1 247 1 247
Yhteensä kpl 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325
             

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Sijoitetun pääoman tuotto, %

=

voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut

x 100

taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

Oman pääoman tuotto, %

=

tilikauden voitto

x 100

oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)

Omavaraisuusaste, %

=

oma pääoma

x 100

taseen loppusumma - saadut ennakot

Tulos/osake, €

=

tilikauden voitto

 

osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

Osinko/osake, €  

=

tilikauden osinko

 

osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

Osinko/tulos, %  

=

osinko

x 100

tulos

Oma pääoma/osake, €

=

oma pääoma

 

osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Korolliset nettolainat, €

=

korolliset lainat - rahoitus- ja rahavarat

 

 

 

 

 

Nettovelkaantuminen

=

korolliset lainat - rahoitus- ja rahavarat

 

oma pääoma