Hallitus ja ylin johto

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.5.2017 Helsingissä. Hallituksen puheenjohtajana jatkoi Juhani Järvi ja varapuheenjohtajana Juha Majanen. Hallituksen jäseninä jatkoivat Anu Hämäläinen, Sanna Syri ja Esko Torsti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila.

Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan jäsenet olivat Esko Torsti (pj.), Juhani Järvi, Juha Majanen (24.5.2017 saakka) ja Sanna Syri (24.5.2017 alkaen).

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet olivat Juhani Järvi (pj.), Anu Hämäläinen, Juha Majanen (24.5.2017 alkaen) ja Sanna Syri (24.5.2017 saakka).

Yhtiön toimitusjohtaja on Jukka Ruusunen. Yhtiöllä on johtoryhmä, joka tukee toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa ja päätöksenteossa.

Hallinnointikoodin mukainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä on annettu erillisenä. Selvitys ja muut hallinnointikoodin edellyttämät tiedot ovat luettavissa myös yhtiön internetsivuilta, www.fingrid.fi.