Hallituksen voitonjakoehdotus

Fingridin osinkopolitiikan lähtökohtana on jakaa valtaosa emoyhtiön tuloksesta osinkona. Päätöstä tehtäessä otetaan kuitenkin aina huomioon taloudelliset olosuhteet, yhtiön lähivuosien investointi- ja kehittämistarpeet ja yhtiön kulloinkin voimassa olevat taloudelliset tavoitteet.

Fingrid Oyj:n emoyhtiön tilikauden voitto oli 123 358 401,74 euroa ja voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 201 312 662,75 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia, eikä ehdotettu voitonjako myöskään hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että

  • osinkoa maksetaan A-sarjan osakkeelta enintään 68 470,00 euroa ja B-sarjan osakkeelta enintään 25 050,00 euroa, yhteensä enintään 173 518 010,00 euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 48 700,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 17 820,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 123 420 140,00 euroa osinkoa maksetaan 4.4.2018. Toinen erä enintään 19 770,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 7 230,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 50 097 870,00 euroa osinkoa maksetaan hallituksen niin päättäessä puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen hallitukselle yhtiökokouksessa annettavan valtuutuksen perusteella. Hallituksella on oikeus päättää osingon toisen erän maksamisesta valtuutuksen perusteella puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen arvioituaan yhtiön maksukykyä, rahoitusasemaa ja taloudellista kehitystä. Hallituksen saaman valtuutuksen perusteella päättämä osinko maksetaan päätöstä seuraavana kolmantena pankkipäivänä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
  • vapaaseen omaan pääomaan jätetään vähintään 27 794 652,75 euroa.