Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ja arvio tulevasta kehityksestä

Fingrid on 15.1.2018 ilmoittanut Energiavirastolle ja eurooppalaisten energiaviranomaisten yhteistyövirasto ACER:ille, että pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt eivät pystyneet toimittamaan yhteistä ehdotusta uudesta tasehallintarakenteesta EU -asetuksen edellyttämässä määräajassa. Asia etenee EU:n komission käsittelyyn.

Fingrid-konsernin tilikauden 2018 tuloksen, ilman johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja veroja, odotetaan säilyvän edellisvuoden tasolla. Fingrid ei muuttanut kantaverkkohinnoittelua vuodelle 2018 ja sen pyrkimyksenä on saavuttaa vuodelta 2018 sääntelymallin sallima tulos.
 
Tilikauden tuloksen ennakoimista vaikeuttaa erityisesti kantaverkko-, läpisiirto- ja rajasiirtotuottojen sekä reservi- ja häviösähkökulujen epävarmuus. Nämä riippuvat erityisesti ulkolämpötilan vaihtelusta sekä sateisuuden ja vesitilanteen muutoksista Pohjoismaissa, jotka vaikuttavat sähkön kulutukseen ja sähkön hintoihin Suomessa ja sen lähialueilla ja sitä kautta sähkön siirron volyymiin kantaverkossa. Yhtiön velanhoitokyvyn odotetaan säilyvän vakaana.