12. Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

Fingrid noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, Iso-Britannian Financial Conduct Authorityn (FCA) ja Finanssivalvonnan ohjeiden kulloinkin voimassa olevia säännöksiä sisäpiirintiedon hallinnoinnista ja käsittelystä. Lisäksi Fingridillä on yhtiön hallituksen hyväksymä Fingrid Oyj:n sisäpiiriohje, jossa kuvataan merkittävimmät yhtiössä sovellettavat sisäpiiriasioita koskevat periaatteet. Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja Marina Louhija.

Yhtiön pysyvään sisäpiiriin kuuluvat Fingridin hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet sekä ne henkilöt, joilla katsotaan tehtäviensä perusteella olevan säännöllisesti pääsy Fingridiä koskevaan sisäpiiritietoon. Hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita perustetaan tarvittaessa, ja luetteloon merkitään hanketta valmistelevat, sisäpiiritietoa hankkeessa saavat henkilöt. Lisäksi yhtiö soveltaa ns. laajennettua suljettua ikkunaa henkilöihin, jotka osallistuvat tehtävissään osavuosikatsausten ja/tai tilinpäätöksen valmisteluun, mukaan lukien mahdolliset ulkopuoliset neuvonantajat ja asiantuntijat.

Fingridin sisäpiirisääntelyyn liittyvät luettelot eivät ole julkisia. Pääsy luetteloihin on rajattu sisäpiirivastaavaan ja häntä tehtävässään avustaviin henkilöihin.

Yhtiön sisäpiriohjeen mukaan pysyvät tai hankekohtaiset sisäpiiriläiset sekä laajennetun suljetun ikkunan piirissä olevat henkilöt eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun Fingridin rahoitusvälineisiin liittyviä liiketoimia kolmenkymmenen (30) päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen Fingridin tilinpäätöstiedotteen sekä yhtiön säännöllisesti antaman osavuosikatsaustiedotteen ja johdon katsauksien julkaisemista.