Energiamurros muovaa Fingridin toimintaympäristöä

29%
66,0 TWh
73,6 TWh
8,1 TWh
0,5 TWh
30%
77,8 TWh
90,4 TWh
15,4 TWh
2,9 TWh
47%
65,0 TWh
85,5 TWh
22,6 TWh
2,1 TWh
2020-luvulla uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin.
TEM arvioi: alle 90 TWh Kulutus kasvaa hitaasti ja tasaisesti
1997 Sähkömarkkinat avautuvat
2007 Sähkön vuosikulutuksen maksimi
2017 Uusiutuvien osuus ennätysluvuissa
2025 Kulutus ei nouse 2000-luvun alun tasolle
Tuotanto
Sähköntuotanto Suomessa
Sähkönkulutus Suomessa
Sähköntuonti
Sähkönvienti
Uusiutuvien energialähteiden osuus sähköntuotannosta Suomessa 1997-2025
Sähköntuotanto ja -kulutus Suomessa 1997-2025
Sähköntuonti ja -vienti Suomessa 1997-2025

Joustavaa työelämää

Strategiamme ytimessä on uudistumiskykyinen, muutoksiin rohkeasti tarttuva fingridiläinen. Seuraamme ensisijaisesti henkilöstömme työn tuloksia työajan sijaan.

Lue lisää

Avoin data mahdollistaa

Digitalisaatio auttaa parantamaan tuottavuutta, luomaan uusia palveluja ja työtapoja.

Riskit hallintaan

Sähköriippuvuuden kasvaessa toimintavarmuudesta huolehtiminen on yhä tärkeämmässä roolissa fingridiläisten työssä.

 

Joustavaa työelämää

Strategiamme ytimessä on uudistumiskykyinen, muutoksiin rohkeasti tarttuva fingridiläinen. Seuraamme ensisijaisesti henkilöstömme työn tuloksia työajan sijaan.

 

Avoin data mahdollistaa

Digitalisaatio auttaa parantamaan tuottavuutta, luomaan uusia palveluja ja työtapoja.

 

Riskit hallintaan

Sähköriippuvuuden kasvaessa toimintavarmuudesta huolehtiminen on yhä tärkeämmässä roolissa fingridiläisten työssä.

Fingridin strategia

Toimitusjohtajan katsaus

”Yhteiskunnan sähköistäminen on tehokas tapa lopettaa energia­järjestelmän tuottamat huomattavat hiilidioksidi­päästöt"

Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja

Lue lisää

Asiakkaiden luottamus Fingridin toimintaan

3,9/5

Maksettujen verojen määrä, M€

30,57

Luottoluokitus (S&P)

AA-

Sähkön siirron toimitusvarmuus

99,9997 %

Henkilöstötyytyväisyys (PeoplePower)

AAA

Työturvallisuus, työtapaturmataajuus

8

 

Pohjoismainen yhteistyö etsii uusia muotoja

Pohjoismaista yhteistyötä on varjostanut kantaverkkoyhtiöiden välinen erimielisyys tasehallinnan kehityksestä ja tulevasta tasehallintamallista. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat kuitenkin jatkaneet neuvotteluita yhteisymmärryksen saavuttamiseksi tulevasta tasehallintamallista ja siihen liittyvästä päätöksenteosta.

Lue lisää
 

Siirtokapasiteetista pidettävä huolta

Vuonna 2017 Fingrid sai valmiiksi Porista Ouluun kulkevan, Rannikkolinjaksi nimetyn 400 kilovoltin yhteyden. Se on Fingridin kaikkien aikojen suurin investointi, arvoltaan 260 miljoonaa euroa.

Lue lisää
 

Osavastuu suomalaisten hyvinvoinnista

Fingridin toiminta vaikuttaa suoraan suomalaisten hyvinvointiin. Vastuullinen toimintatapa onkin yhtiölle luonteva strateginen valinta, oli sitten kysymys globaalista yhteistyöstä, hyvästä hallintotavasta tai läpinäkyvyydestä.

Lue lisää